PYTAGORIÁDA 1.stupeň (výsledky)– šk. rok 2020/2021

Dňa 13.04.2021 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili 42. ročníka okresného kola PYTAGORIÁDY.

Úspešní riešitelia 3. ročníka v kategórii P3:

Barbora Babušáková – 3.A

Barbora Szántóová – 3.A

Úspešní riešitelia 4. ročníka v kategórii P4:

Sára Andrejaninová – 4.B

Maria Jevgenievna Artyukh – 4.B

Tobias Jakab – 4.B

Úspešným riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Zapísala: PaeDr. Iveta Milichovská