Poďakovanie za zbierku

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


Na celoslovenskú výzvu o možnosti vykonať dobroprajný vianočný čin pre seniorov v domovoch dôchodcov z našej základnej školy zareagoval veľký počet darcov. Počty darovaných krabíc nás veľmi milo prekvapili a potešili. Bolo ich – deväťdesiat!!! Zbierku považujeme za veľmi úspešnú práve vďaka Vášmu záujmu o osudy babičiek a deduškov v DD.

Ďakujeme všetkým jednotlivým darcom – našim žiakom, pedagógom, rodičom, známym a priateľom školy. Vďaka patrí dobrovoľníkom i organizátorom a pomocníkom pri realizovaní zbierky.

Dobrou správou je, že Vaše darčeky sa už nachádzajú v Špecializovanom zariadení – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb ARCUS Košice-Šaca.


Vážime si Váš čas, ktorý ste zbierke venovali a hlavne za veľké a otvorené srdce, s ktorým ste dary poskytli.