Október – Mesiac úcty k starším

Október už tradične slávime  ako Mesiac úcty k starším. Mesiac, v ktorom si  pripomíname, akí drahí sú pre nás naši starí rodičia. Naše babky a dedkov ľúbime a každý  jeden deň v roku nech je dňom,  v ktorom cítia našu vďaku a úctu, ktorú k nim prechovávame. Malým darčekom, kresbami ich portrétov, im žiaci 6. A triedy ďakujú za ich starostlivosť a lásku.

Zapísala PaedDr. Iveta Milichovská

Polož ruku do mojej,

pohladím ju rád.

Tú ruku  – ktorá

chráni ma a hladí tisíckrát.