Noc výskumníkov

Dňa 30.9.2022 sa žiaci 9.A zúčastnili zážitkového vyučovania „Noc výskumníkov“ v OC Optima KE. Naši deviataci si v jednotlivých náučných stánkoch mohli vyskúšať experimenty z matematiky, fyziky aj chémie, spoznať svet materiálov, minerálov aj tajomný svet neurónov. Zabávali sa s vákuom, supravodivosťou a robotikou. Zapojili sa aj do matematickej súťaže a úspešne obsadili: Tadeáš Palko 2.miesto a Matúš Palko 4.miesto. Najviac ich však zaujali stánky so živými zvieratami, hady a šváby sa ocitli na žiackych krkoch a rukách, a húsenice a červíky aj v niektorých žiackych žalúdkoch. Zážitkové vyučovanie splnilo svoj účel, zážitkov bolo naozaj dosť.