KOMPARO 9 – 2022

Vážení rodičia,

KOMPARO, testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční 10. 11. 2022 (štvrtok).

Čo bude Vaše dieťa potrebovať?

funkčné písacie potreby (modré pero nie gumovacie)

funkčné rysovaciepotreby (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

kalkulačku                                                                                                                                                Čo nemôže Vaše dieťa použiť?

mobilný telefón (ani ako kalkulačku)

Po ukončení testovania žiaci 9. ročníka pokračujú 4. a ďalšími VH podľa rozvrhu hodín.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE NA: www.komparo.sk