iBobor

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže iBobor. Súťažili v štyroch kategóriách v týždni od 7.11. do 11.11. a dosiahli krásne výsledky.

Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom:

Kategória Kadet (8. a 9. ročník) – 21 úspešných riešiteľov, najlepší výsledok: Bianka Farkašová z IX.A

Kategória Benijamín (6. a 7. ročník) – 7 úspešných riešiteľov, najlepší výsledok: Karolína BačováKlaudia Jusková zo VII.B

Kategória Bobrík (4. a 5. ročník) – 11 úspešných riešiteľov, najlepší výsledok: Barbora Szántóová z V.A

Kategória Drobci (2. a 3. ročník) – 2 úspešní riešitelia, najlepší výsledok: Gabriela Dučaiová z III.A

Výsledky všetkým účastníkom boli zaslané na Edupage.