Jarný zber papiera a PET vrchnákov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Ak ste celú zimu starostlivo uchovávali papier a PET vrchnáky,

prišiel čas na ich odovzdanie v jarnom zbere, ktorý bude prebiehať

v termíne od 18.05.2021 do 25.05. 2021 v čase od 7:00 do 7:40,

prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom aj v inom čase.

Papier musí byť zviazaný šnúrkou (kartón nezbierame)  a PET vrchnáky spočítané.

Ďakujeme

všetkým, ktorý svojou troškou prispejú k ochrane životného prostredia

 a triedeniu druhotných surovín.