Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých. Umelecký prednes je prostriedok na vyjadrenie pocitov, záujmov ale aj názorov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Tradícia súťaže vznikla v roku 1954 a aj na našej škole má svoje kvalitné zastúpenie v radoch našich žiakov od druhého po deviaty ročník. školské kolo súťaže v  umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 21. marca 2023.

Výsledková listina

Poézia – 1. kategória

 1. miesto: Sabína MONDRYOVÁ
 2. miesto: Anna PETRÍKOVÁ
 3. miesto: Alexandra ŠMATRALOVÁ

Poézia – 2. kategória

 1. miesto: Šimon OLOŠTIAK
 2. miesto: Viola MAČINGOVÁ
 3. miesto: Kiara NEMECOVÁ

Poézia – 3. kategória

 1. miesto: Darja MAČINGOVÁ

Próza – 1. kategória

 1. miesto: Lukáš PUSZTA
 2. miesto: Bianka SPIŠÁKOVÁ
 3. miesto: Liliana BABJAKOVÁ

Próza – 2. kategória

 1. miesto: Sára JENČÍKOVÁ
 2. miesto: Ella JESENSKÁ
 3. miesto: Liana JAKABOVÁ

Čestné uznanie: Ján ČERVEŇÁK

Próza – 3. kategória

 1. miesto: Terézia KOLESÁROVÁ

Tohtoročným víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.