HVIEZDOSLAVOV KUBÍN -13.5.2021

Súťaž v prednese prózy a poézie, Hviezdoslavov Kubín, už tradične patrí k prioritám našej školy, ktorá ju aj v rámci okresu organizuje. Každoročne dosahujú naši žiaci v tejto súťaži veľmi pekné výsledky a postupujú do ďalších kôl.

Minulý rok nám pandémia zabránila stretnúť sa, v tomto školskom roku prebieha súťaž tiež v obmedzenom režime, ale my sme sa vynašli. Oficiálnym školským kolom prešli aspoň žiaci prvého stupňa, ktorí ukázali svoj talent síce bez obecenstva, ale pred vďačnou pedagogickou porotou.

Všetci zúčastnení boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Umiestnili sa v tomto poradí:

Poézia

1.miesto- Dávid Tresa-2.A

2.miesto-Elizabet Babjaková-2.B

Próza

1.miesto- Sára Jenčíková a Ján Červeňák z 3.A

2.miesto- Viola Mačingová-3.B

3.miesto- Simona Šályová-2.A

                Karina Kubová-4.A

Výhercom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!