Európsky týždeň redukcie odpadu

Aktivity počas Európskeho týždňa odpadu triedy 4. B pod vedením tr. uč. PaedDr. Milichovskej Ivety od 21. 11. 2020 – 29. 11. 2020

Malé detí snívajú, že chcú byť smetiarmi. Nielen my – 4. B – ale celá škola, naši rodičia, kamaráti, známi, …. – nielen odvážne snívame o tom, aby sme žili životom, v ktorom nebudeme potrebovať smetiarov, ale hlavne – konáme! Aj keď sa niektorým možno zdá tento „sen“ veľmi vzdialený, tak my sme nastúpili na cestu, ktorej trvalými znakmi sú – redukcia odpadu, triedenie odpadu, recyklácia. Postupne sa pripájajú aj žiaci z ostatných tried, spomeňme aspoň 5. A. Naše/Vaše fotografie dokumentujú, že rodičia i škola jednotne kladne na nás pôsobia v tomto smere.

Vieme, že aj ty patríš k nám, si – KAŽDODENNÝ HRDINA!

Spolu zatočíme s odpadom!