Aktivity ŠKD za mesiac november

Ponúkame Vám fotky z aktivít žiakov v školských kluboch. Tento mesiac sme mali šarkaniádu, ale venovali sme sa aj zdravým zúbkom. Vytvorili sme pozdravy pre našich kamarátov, venovali sme sa právam dieťaťa, čarovným slovíčkam. Pri práci využívame aj odpadový materiál. Napríklad prváci vytvorili búdky pre vtáčikov, tretiaci sovy a druháci vianočné stromčeky z časopisov. Tešíme sa na ďalšie práce našich žiakov.