Deň úsmevu

V mesiaci október sme si pripomenuli aj Deň úsmevu. V rámci tohto dňa sa viacerí žiaci zapojili do rôznych aktivít. Žiaci 3.A (p.uč. Schmotzerová) a žiaci 3.B (p.uč. Hudecová) namaľovali svoje usmievavé autoportréty, s ktorými si potom vyzdobili triedy a tým poukázali na dôležitosť pozitívnej klímy v triede. Žiaci na krúžku „Šikovná vareška“ (p.uč. Semanová) zase piekli usmievavé palacinky. Žiaci 8.A v rámci náboženskej výchovy (p.uč. Trnovská) vyrábali „smajlikov“ a rozprávali sa o sebaprijatí a sebapoznávaní. Taktiež žiaci 6.A a žiaci 8.A počas vyučovania realizovali aktivitu ROZVESEĽME SVET (p.uč. Kolesárová), zameranú na šírenie pozitívnych správ. Na pozitívnej klíme v triede pracovali aj žiaci 5.A za pomoci školskej psychologičky.