Deň komplimentov

24. január 2023 bol Deň komplimentov. Pri tejto príležitosti školská psychologička a školská špeciálna pedagogička urobili niekoľko aktivít v triedach na 1. stupni (2.A, 2.B, 3.B), ako aj na 2. stupni (5.B, 7.A). Aktivity boli zamerané na podporu sociálnej klímy v triede. Na 1. stupni sa žiaci zoznámili s prácou školského psychológa a špeciálneho pedagóga, zároveň sa žiaci učili ako vyjadriť pozitívne emócie voči druhým, povedať kompliment, vytvorili krásne karty pre pani učiteľky, ktorým sa pani učiteľky veľmi potešili.