21. marec: Setový deň Downovho syndrómu

Ponožková výzva

Prečo sa stal Svetovým dňom Downovho syndrómu 21. marec?

Downov syndróm je chromozomálna odchýlka, pri ktorej má človek o jeden chromozóm viac ako je štandardné u bežnej populácie. V každej bunke bežného človeka je 46 chromozómov, ktoré sú usporiadané v pároch, teda 23 párov chromozómov. Človek s Downovým syndrómom má o jeden chromozóm viac, teda 47 chromozómov. Chromozómové páry sú pre prehľadnosť očíslované od 1 po 23. U človeka s Downovým syndrómom vznikne „porucha“ na chromozóme 21, keď sa namiesto páru (dvojice) vytvorí trojica.

Slovenské školy v súčasnosti navštevujú desiatky žiakov s Downovým syndrómom, ktoré sa tak môžu dostať k plnohodnotnému vzdelaniu. Vďaka zmenám v oblasti inklúzie, ktoré priniesla novela školského zákona sa všetkým žiakom bez rozdielu dostane plnohodnotná podpora v školskom prostredí. Inklúzia je totiž úplne prirodzeným procesom bytia každého človeka, pretože každý z nás je iný.

Je dôležité vnímať a rešpektovať špecifiká vychádzajúce z osobnosti dieťaťa, vrátane ich pozitívnych vlastností ako je srdečnosť, vnímavosť, empatickosť, priateľskosť, či pozitívne myslenie a kreativita. Individuálny prístup a rešpektovanie každého dieťaťa v školskom prostredí je základný stavebný kameň inklúzie.

Svetový deň Downovho syndrómu si môžeme pripomenúť aj zapojením sa do ,,Ponožkovej výzvy“. Inšpirovaná je originalitou každého z nás a podobnosťou tvaru chromozómu s ponožkou. Obutím si ponožiek rôznych farieb vyjadríme spolupatričnosť a sympatie s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí sú rovnako jedineční a sami sebou. „Inklúzia nie je iba slovo, je to príležitosť pre každého z nás ako urobiť svet lepším, pestrejším a ľudskejším miestom“.