Zber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci!

Ak ste celé leto starostlivo uchovávali papier prišiel čas na jeho odovzdanie v jesennom zbere, ktorý bude prebiehať v termíne od 17.10.2022 do 25.10.2022 v čase od 7:00 do 7:40, prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom aj v inom čase.

PET vrchnáky môžete taktiež doniesť, ale tento rok už to bude len dozber, bez zaradenia do súťaže o najaktívnejšiu triedu a žiaka.

Naj zberatelia budú odmenení:

3 zberatelia papiera – vecné ceny
najlepšia trieda – torta

Papier musí byť zviazaný šnúrkou (kartón nezbierame).

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou troškou prispejú k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.