Výsledky SÚŤAŽE pre 2. stupeň – Ukáž „Hviezdoslava“, ktorého v sebe ukrývaš!

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-4.pngTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-3.pngTento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-5.png

8. novembra 2021 sme si pripomenuli sté výročie úmrtia slovenského literárneho génia – Pavla Országha Hviezdoslava. Nesmrteľnosť jeho diela i vzbudenie povedomia o ňom u našich žiakov sme sa rozhodli oživiť prostredníctvom školskej literárno-výtvarnej súťaže. 

Žiaci 2. stupňa mohli tvoriť básne, prípadne sonety, napísať text piesne či navrhnúť ilustráciu obálky vybraných Hviezdoslavových kníh.

Do literárnej časti sa zapojilo spolu 32 žiakov, kým do výtvarnej dvaja žiaci. Spomedzi Vašich prác vybrala trojčlenná porota (Mgr. Alžbeta Ličková, PaedDr. Stela Barbušová, Mgr. Beáta Krupková)  tie najlepšie. Mená a práce víťazov s radosťou uverejníme aj v našom školskom časopise. Ešte raz gratulujeme! Ďakujeme p. učiteľkám SJL, ktoré sa žiakom venovali – menovite Mgr. Š. Kudlíkovej a Mgr. L. Sauerovej.

Tak neváhajte a začítajte, či zadívajte sa do víťazných prác.

Literárna časť súťaže:

  1. miesto: Darja Mačingová, 6.B
  2. miesto: Viktória Szántóová, 8.A
  3. miesto: Ema Kačmárová, 6.B
    Kristián Bokor, 7.A

KNIHA

Mám jedno obľúbené dobrodružstvo tvorené fantáziou,

je to len môj svet.

Do neho sa rada vnáram,

vedú tam tajomné dvere s kľučkou inou.

Za tými zhonu niet.

Dvere prstami pootváram, keď stíchne svet okolo.

Oči sú mojou kľučkou a fantázia kľúčom.

Vojsť dnu je ako keď sa svet zmení

pod slnečným lúčom

Keď sa do knihy ponorím,

hneď sa v príbehu objavím.

V hlave sa mi rodia myšlienky.

Písmená sa liahnu na papieri

a spájajú sa do slov

ako keď sa malé kuriatka napijú,

nejedia a ponoria sa do snov.

Stúlené k sebe spia

svoju veľkú budúcnosť

a ja čítam ich sen dlho a dlhšie,

písmenkového snenia nie je nikdy dosť.

Každá návšteva má však koniec

a dobrodružstvo zvonec,

ani moje čítanie knihy nemôže byť pridlhé.

Oči mi dávajú signál klip-klap klipkaním,

že dobrodružstvo na mňa počká aj zajtra.

A vo chvíli tesne pred spaním,

keď zhasnem lampu a oči zatvorím,

objaví sa veľké plátno

a na ňom pokračuje môj knižnosnový film.

Darja Mačingová, 6.B

LÁSKA

Bože och láska, láska, tej každý raz prepadne,

keď zbadáš dušu svoju spriaznenú, a líco tvoje

sčervenie, sťa jabloň jablkami obsypaná.

A potom z úst tvojej múzy, víde zrazu krivý tón,

i stupnica tvojho života, sa od smútku na popol rozpadne.

Ja pozbieram si kúsky skleneného srdca, no akože

ich schovať mám pred zrakom ľudských tvárí?

Prajem si ja schovať ich, na miesto ľuďmi neznáme,

kde sa zlatého slnka lúč nikdy nedostáva.

No raz sa možno zjaví, tvor neznámej podoby,

a svojou čistou láskou, mi moje srdce zalepí.

Ja zatiaľ neznám tvora toho, no verím v neho,

je to tak. Viem totiž ja že do duše vidí, len vnútorný zrak.

Viktória Szántóová, 8.A

Pavol Országh HVIEZDOSLAV

Významný bol spisovateľ,

taktiež dobrý prekladateľ.

Zomrel dávno, každý vie,

žil vo Vyšnom Kubíne.

Začal písať v maďarčine,

potom v rodnej slovenčine.

Vďaka jeho sláve,

súťaž máme práve.

Srdce nemal v poriadku,

máme na neho pamiatku.

Spisovateľ bol to veľký,

majú ho radi všetky dievky.

Inšpiroval mnoho ľudí,

básničky duch sa v nich budí.

Ema Kačmárová, 6.B

V DIVADLE ZHASÍNAJÚ SVETLÁ

Keď v divadle zhasnú svetlá,

roztiahne sa opona.

Zrazu počuť hlásiť uja,

vypnite si zvonenia.

Začína sa predstavenie,

bude že to zábava.

Na javisku stojí chlapec,

veselo sa prechádza.

A tu ľaľa.

Kde sa vzal, tu sa vzal,

pri chlapcovi obor stál.

Vyzeral fakt hrôzostrašne,

kostým ako ozajstný.

Zľakli sa ho asi všetci,

ba aj chlapec podskočil.

No obor bol dobrák veľký,

potreboval priateľa.

Chcel ho spoznať a byť šťastný

a už nikdy nebyť sám.

Koniec dobrý, všetko dobré.

Opona sa zatiahla.

Divadlom znie potlesk veľký,

bola že to, ale hra.

Kristián Bokor 7.A

Výtvarná časť súťaže:

  1. miesto: Sebastián Lukčo, 7.A
  2. miesto: Jakub Krajňák, 6.B

Sebastián Lukčo, 7.A

Jakub Krajňák, 6.B