Vyhodnotenie zberu papiera na našej škole 2021/2022

Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v zbere papiera. Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom a pánovi školníkovi za výpomoc pri zbere.

1.miesto III.B 142 kg na žiaka
2.miesto IX.A 44,9kg na žiaka
3.miesto VI.B 43,1 kg na žiaka


NAJLEPŠÍ ZBERATELIA PAPIERA:

1.III.BŠimon Vyšnický1472 kg
2.III.BJakub Gerenda973 kg
3.VI.BEma Kačmárová620 kg
triedaspolu kgna žiaka kg
I.A44226
I.B1176,5
II.A50628,1
II.B1096,8
III.A51327
III.B2556142
IV.A51125,6
IV.B392,2
V.A15610,4
V.B395,523,3
VI.A24512,9
VI.B90643,1
VII.A1719
VIII.A1495
IX.A71844,9
IX.B191,1

Spolu ste nazbierali 7552,5 kg papiera.

Ďakujeme, že chránite prírodu.

Zapísala: Mgr. Dana Mihaľová