Vianočná pošta

Vianočná pošta s peknými vinšmi od našich žiakov a učiteľov
putovala 15. 12. 2020 seniorom do Špecializovaného zariadenia ARCUS
a zariadenia pre seniorov v Košiciach.

Prajeme pokojné Vianoce!