„Veľkonočný zajko v Košickom kraji“

Dňa 11. 4. 2022 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnili dopravno – preventívnej akcie „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“ organizovanej Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach.

Deti spolu s policajtmi zastavovali autá v Malej Ide a kontrolovali vodičov. Za priestupok vodičov vyšibali korbáčom a zodpovedným vodičom darovali vajíčko, ktoré si pred tým vyrobili s pani učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy.

Ďakujeme policajnému zboru, ako aj pani učiteľke Hudecovej a pani učiteľke Schmotzerovej za spoluprácu.