Svetový deň boja proti AIDS

1. december je svetový deň boja proti AIDS, je to celosvetovo významný deň, vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou ako príležitosť k osvete.  Jeho symbolom je červená stužka. Naši deviataci pri tejto príležitosti rozdávali červené stužky žiakom 2. stupňa ako aj informačný materiál.