Slávik Slovenska – školské kolo

Dňa 25.4.2024 sa uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa 22 žiakov.

Výsledky:

I. kategória

nebolo udelené žiadne miesto

II. kategória

  1. miesto – Ivana Karľová
  2. miesto – Šimon Grodný

III. kategória

  1. miesto – Sofia Olšavská
  2. miesto – Alžbeta Balogová

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme.