Škola v prírode 2024

Naši tretiaci sa v dňoch od 6.mája – 10.mája 2024 zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Počasie im vyšlo na jednotku. V týchto dňoch navštívili krásne miesta a absolvovali plno aktivít: prechádzku po Tatranskej Lomnici, športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, poučenie o BOZ počas pobytu, beseda so zdravotníkom, žiaci si mali vymyslieť názvy svojich izieb a písali si denníčky, navštívili Observatórium – Stará Lesná, nácvik aktivity – Izba baví izbu, navštívili Múzeum TANAP-u, ukázali svoje športové zručnosti na olympiáde a získali krásne ocenenia v podobe medailí, vystúpili na Hrebienok, v Kvantarium si užili multimediálnu show spojenú s objavovaním fyzikálnych javov a zažili aj super diskotéku spojenú s celkovým hodnotením ŠVP a aktivitu – Izba baví izbu. V piatok pred odchodom domov stihli ešte navštíviť Botanickú záhradu, kde kúpili svojim mamkám krásne kvety na Deň matiek, ktoré si mamičky môžu zasadiť aj doma. Ďakujeme pani učiteľkám, pani vychovávateľke a pani zdravotníčke za starostlivosť o žiakov počas celého pobytu 🙂