Šaliansky Maťko J.C. Hronského 2024 píše tento rok už svoju 29 – ročnú históriu

Súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa radí sa k obľúbeným recitátorským podujatiam. Tento rok píše už svoju 29 – ročnú históriu.   Kultúrno-spoločenské centrum Átrium klub v Košiciach ponúklo  opätovne svoje priestory pre  štyridsiatich recitátorov okresného kola tejto súťaže základných škôl Košice – okolie.

Súťaž z poverenia RÚŠS v Košiciach organizovala naša Základná škola v úzkej spolupráci s Mestskou časťou Košice – Západ.  Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke Mgr. Alžbete Ličkovej. Tá okrem prítomných recitátorov, ich rodičov a pedagógov srdečne privítala starostu MČ Košice – Západ pána Mgr. Marcela Vrchotu. Poďakovala mu za dlhoročnú spoluprácu a odovzdala mu slovo.   Pán starosta vyjadril radosť z toho, že mladí ľudia sa venujú umeleckému slovu a cez neho spoznávajú históriu našich predkov. Mladým talentovaným umelcom poprial veľa šťastia a všetkým prítomným príjemne strávený deň.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. – 7. ročníka z 19 základných škôl v okrese.  Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka; II. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka; III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka. Mladí umelci  preniesli prítomných  do čias dávno minulých, z ktorých vanul duch tajomna, ale aj humor a vtip, ktorý bol príznačný pre našich predkov.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách  rozhodovala odborná porota. Nebolo ľahké vybrať jedného z nich, ktorý bude reprezentovať okres v krajskom kole, nakoľko prednesy boli vyrovnané. Celkové výsledky prinášame v prílohe Výsledková listina.

Bolo nám cťou, že pri vyhlasovaní výsledkov bol prítomný zástupca starostu mestskej časti  Košice – Západ JUDr. Ing. Peter Huba, PhD, ktorý víťazom jednotlivých kategórií  zablahoželal a slávnostne odovzdal odmenu.

Všetkým prítomným patrí poďakovanie za príjemne strávené dopoludnie, vedeniu a pracovníkom Átria klubu za stálu ochotu a pomoc pri organizačnom zabezpečení podujatia a zástupcom MČ Košice – Západ za spoluprácu, ktorú si veľmi vážime.

Teší nás, že medzi ocenenými nechýbali  ani žiaci našej školy, ktorým ďakujeme za vzornú reprezentáciu, a to:

Bianka Spišáková (II. kategória) získala 3. miesto,

Lukáš Puszta  (I. kategória) si odniesol Čestné uznanie.

Mgr. Alžbeta Ličková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *