Prevencia drogových závislosti

Dňa 29. marca sa organizovala v 8. A triede prednáška na tému Prevencia drogových závislosti – drogy a zákon s pani majorkou Mgr. Šemegdovou z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.