Práca na hodine techniky

Veľkou výhodou je delenie na hodinách techniky na skupiny, kde je skupina dievčat a skupina chlapcov. Dievčatá zo 6.A sa na technike tento mesiac učili pliesť a veľmi ich to bavilo.