Otvorenie školského roka

V školskom roku 2022/2023 sa brány pre žiakov základných aj stredných škôl otvorili 5. septembra. Tento deň bol pre Základnú školu v Malej Ide výnimočný dvojnásobne, pretože priestory našej školy sa rozrástli o nový pavilón, ktorý bol slávnostne otvorený spoločne s nadchádzajúcim školským rokom. Ceremóniu, ktorej sa zúčastnili ctení hostia (starostka obce Malá Ida PaedDr. Jana Kallová, zástupkyne z RÚVZ, zástupca farnosti Šaca, vedúci stavby nového pavilónu, rodičia a príbuzní žiakov) otvorila príhovorom riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Ličková. Samotnému prestrihnutiu pásky na novom pavilóne predchádzal program, na ktorom nechýbali recitačné, hudobné a tanečné talenty z radov našich žiakov. Do krásnych nových priestorov zasadli naši najmladší žiaci – prváci – ktorých prvé kroky do školských lavíc si prišli pozrieť aj ich rodičia. Želáme im, aby radosť z ich výnimočného prvého dňa vydržala aj po celý školský rok!

Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme vydarený zdravý a kreatívny školský rok 2022/2023!