Opätovné prežitie Školy v prírode v projektovej práci žiakov 3.B triedy

Žiaci 3.ročníka našej školy počas pobytu Školy v prírode v Tatrách prežili veľmi intenzívny týždeň plný neformálneho vzdelávania a krásnych zážitkov.

Po návrate do ZŠ sa rozhodli spracovať svoje emocionálne zážitky prostredníctvom projektových prác, v ktorých využili a prepojili poznatky zo všetkých vyučovacích predmetov. V projektoch zachytili naj – zážitky jednotlivých dní.

Predkladáme Vám ich práce – rôzne nákresy, a výtvarné práce doplnené písaným slovom, ktoré spolu vytvorili pôsobivý a zmysluplný projekt. 

Škola v prírode sa pre tretiakov ZŠ Malá Ida stala nezabudnuteľným zážitkom, ktorý im otvoril nové obzory a umožnil praktické využitie ich vedomostí a schopností.

                              PaedDr. I.Milichovská