Olympijský deň v ŠKD

Dňa 25. júna sa v našich oddeleniach konal olympijský deň. Žiaci súťažili v troch disciplínach: beh, skok do piesku a hod kriketkou. Víťazi v týchto disciplínach získali krásne ceny dokonca aj medaily. Pohár za najúspešnejších športovcov získalo druhé oddelenie ŠKD – druháci.

Ďakujeme organizátorom za ceny a pani vychovávateľkám za usilovnosť a prácu. 

Všetkým víťazom ale aj žiakom, ktorí sa zúčastnili gratulujeme a želáme veľa športových úspechov.