Október v ŠKD

V októbri sme si v ŠKD pripomenuli Deň jablka, žiaci si pochutnali na tomto zdravom ovocí, urobili sme si ochutnávku jesenných plodov, pracovali sme s prírodnými materiálmi, vyrábali a maľovali tekvice, huby, šarkanov, vyrobili sme darček pre našich starých rodičov a posledné slnečné dni sme využili aj na športovanie.