Možno prežiť Vianoce v duchu minimalizovania odpadu?

V „našej“ výzve sa obraciame
na všetkých, aby sa rozhodli
obmedziť vyprodukovaný
odpad v domácnosti.

Myslíme si, že dobrým začiatkom je
učiť sa od svojich starých rodičov,
ktorí sú možno viac zero waste, ako
my – súčasná generácia.

Pozývame Vás ­napĺňať posolstvo Vianoc­ láskou, toleranciou, humanitou, ale aj
spojením
síl aktivít všetkých ľudí zameraných na riešenie problémov našej
planéty, na konečnú stopku znečisťovaniu životného prostredia!

Vašu fotodokumentáciu zasielajte na e­mail: barbusova.zsmida@gmail.com

Termíny zasielania Vašich foto:

-Upratovanie – do 15.12.2020 (čistenie octom, sódou bikarbónou, eko­čistiace
prostriedky nakúpené v bezobalovom obchode, čistiace prostriedky šetrné k prírode…)

-Pečenie – do 20.12.2020(nákup surovín v bez obalovom obchode, použitie
vlastných vypestovaných surovín, potravín, nákup na trhu alebo farme…)

-Vianoce – do 23.12.2020(vianočný stromček buďv kvetináči, alebo
ozdobený v záhrade).

Darčeky – do 26.12.2020 (bez obalu, zážitkové, užitočné, ekologické…)