Mesiac úcty k starším

Celý mesiac si pripomíname, čo pre nás znamenajú starí rodičia. Žiaci 6.B si takto na hodine techniky s triednou učiteľkou uctili starých rodičov vlastným výrobkom. Ďakujeme.