Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách

Učitelia aj žiaci si pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti násiliu a šikanovaniu na školách pripomenuli dôležitosť tejto témy a to najmä na pôde školy. Žiaci aj učitelia trávia v školskom prostredí pomerne veľa času a preto je podstatné pre ich celkový well being, aby sa v tomto kolektíve cítili príjemne. Medzi dobré vzťahy v kolektíve a pozitívnu klímu nepatrí šikanovanie ani násilie a práve preto sme sa rozhodli dať jednotne najavo svoj nesúhlas s akýmikoľvek prejavmi násilia alebo šikanovania. Piatok 3.11.2023 bol venovaný tejto téme a na znak nášho kolektívneho nesúhlasu  sme sa všetci obliekli do modrých farieb.