Malý maratón v ŠKD

Už druhý rok sme v našom školskom klube organizovali Malý maratón. Zúčastnili sa na noň všetky oddelenia. Od prvákov až po štvrtákov. Všetkým víťazom a zúčastneným blahoželáme a ďakujeme.

1.ročník : 1. miesto – Teodor Tresa
2. miesto – Sebastián Vinca
3. miesto – Leo Kurimský

2.ročník : 1. miesto – Barbora Bokorová
2. miesto – Lili Babjaková
3. miesto – Emma Petriľaková

3.ročník : 1. miesto – Jozef Dzureň
2. miesto – Iaroslav Artiukh
3. miesto – Adam Sinčák

4.ročník : 1. miesto – Maxim Klein
2. miesto – Michal Čorba
3. miesto – Viktória Naďová