Jesenné účelové cvičenie

Praktická časť účelového cvičenia prebehla v piatok 7.10.2022 a absolvovali ju žiaci 2. stupňa našej školy. Po  nácviku evakuácie žiakov z budov školy si žiaci  overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti na jednotlivých stanovištiach.

1. stanovište – Civilná ochrana – žiaci si museli splniť  testové zadanie a porozmýšľať, čo by si určite nevzali do evakuačnej batožiny

2. stanovište – Zdravotná príprava – žiaci mali za úlohu poskytnúť okamžitú pomoc zranenému pri zlomenine/krvácaní.

3. stanovište – Dopravná výchova – preverila znalosti z cestnej premávky, dopravné značky ako aj povinnej výbavy cyklistu. 

4. stanovište – Pohyb a pobyt v prírode – žiaci riešili topografické a orientačné cvičenia. Pracovali s buzolou, mapou a ich úlohou bolo zistiť svetové strany a orientovať sa v prírode pomocou prírodných úkazov.

5.a 6 stanovište  preverilo  fyzickú kondíciu žiakov  v prekážkovom behu a hode na cieľ.

Súťažilo 15  družstiev. Po absolvovaní všetkých úloh sa spočítali pridelené body a určili sa víťazné družstvá:

  1. miesto  – TLAPKOVÁ PATROLA  z IX.A 
  2. miesto   – SALIERIHO MAFIA  z IX.A
  3. miesto   – OMIETKÁRI z VII.A

Okrem preverovania a osvojovania vedomostí a zručností, si naši žiaci užili aj množstvo zábavy.