INFORMÁCIE O PROGRAME SPOLU MÚDREJŠÍ 3

 Naša škola sa po úspešnom  absolvovaní projektu Spolu múdrejší 2 opäť zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“. V tomto projekte sa do doučovania zapájajú 4 pedagógovia a približne 25 žiakov z našej školy.

Program Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

 Doučovanie je zamerané na predmety z hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika ) a realizuje sa výlučne prezenčne.

 Trvanie projektu „Spolu múdrejší 3“ :  február až máj. 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo našu školu v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ z iných zdrojov.

RNDr. Ľudmila Mudra, koordinátor.