Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Tohtoročné školské kolo jubilejného 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 15. 03. 2024.  Naše odborné poroty mali neľahkú úlohu – vybrať tých najlepších. Umiestnenie recitátorov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

Poézia – I. kategória

1. miesto – Zuzana ŠVECOVÁ, II.A

2. miesto – Karin TARNÓCIOVÁ, III. A

3. miestoSamuel MUDRY, III.A

3. miesto – Liliana BABJAKOVÁ, IV.A

Poézia – II. kategória

1. miesto – Liliana JAKABOVÁ, VI.B

2. miesto – Zuzana STRÝČKOVÁ, V.A

3. miesto – neudelené

Poézia – III. kategória

Darja MAČINGOVÁ, VIII.B – aický postup do okresného kola

Ostatné miesta neudelené

Próza – I. kategória

1. miesto – Bianka SPIŠÁKOVÁ, IV.A

2. miesto – Lukáš PUSZTA, III.B

3. miestoPaul MANSBRIDGE, II.B

Próza – II. kategória

1. miesto – Sára JENČÍKOVÁ, VI.A

2. miesto – Šimon GRODNÝ, V.A

2. miesto – Sarah OLAHOVÁ, VI.A

3. miesto – Anna PETRÍKOVÁ, V.B

Próza – III. kategória

1. miesto – Dávid KÖVER, VIII. B

2. miesto – neudelené

3. miesto –  neudelené

Ďakujeme našim pedagógom, rodičom, starým rodičom za prípravu a všetkým zúčastneným deťom za príjemne strávené popoludnie a hlboký umelecký zážitok. Víťazom držíme palce a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.