Hurá von. Učenie vonku.

Deti sa vonku učia rady, pretože sú prirodzene zvedavé a vonku majú príležitosť zmysluplne a hravo objavovať a bádať.

Učenie vonku je ľahšie, pretože deti môžu zapojiť všetky svoje zmysly a veci si ohmatať a naživo vyskúšať. Učenie je tak veľmi názorné a pestré.

Pri pravidelnom pobyte vonku sú deti pozornejšie a koncentrovanejšie. Vedomosti získané zážitkovou formou im v pamäti pretrvajú dlhšie a intenzívnejšie.

Príroda ponúka neobmedzený priestor na učenie sa. Ľudstvo sa z nej učilo odjakživa a je to náš prirodzený zdroj vedomostí.