Deň Zeme

Žiaci našej školy sa v piatok 21.apríla zapojili do aktivít ku Dňu Zeme.

Vyzbierali veľké množstvo odpadkov a zároveň si uvedomili, aký veľký vplyv na životné prostredie majú.

Dokonca našli aj lopty, ktoré predtým odkopli na školskom ihrisku 🙂