Deň vody na hodine prvouky

Jar sa k nám vrátila po dlhej a mrazivej zime. Medzi naše tradičné jarné aktivity partií aj sadenie a siatie na hodinách prvouky. Pri príležitosti Svetového dňa vody sme s našimi žiakmi pri sadení byliniek uvedomili, že voda je najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.