Deň pozdravu

Pekný pozdrav spríjemní deň každému z nás. A aj preto pri príležitosti Dňa pozdravu sa naši tretiaci z 3.B zdravili o sto šesť. Na hodine Anglického jazyka si zopakovali už známe anglické pozdravy, no naučili sa ja nové, pomocou hier a aktivít. To ako sa tretiakom darilo si môžete pozrieť vo fotodokumentácii. Good bye and have a nice day.