Deň duševného zdravia

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o otázkach duševného zdravia na celom svete a zároveň upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť ako zdraviu fyzickému.

O tom čo to vlastne duševné zdravie znamená, čo prispieva k duševnej pohode a ako si ho chrániť sme sa celý mesiac október so žiakmi rozprávali v rámci individuálnych psychologických a špeciálnopedagogických intervencií.

A tejto téme sa venovali aj pani učiteľky náboženskej výchovy (Mgr. Trnovská), anglického jazyka (Mgr. Krupková) a na 1.stupni p. učiteľka Mgr. Kȍrȍšová.

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí nezabúdať, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, a preto sme si pomohli priblížiť tento deň aj výtvarne, vďaka čomu vznikli krásne detské výtvory.

Určite sami viete, že ak sa cítite dobre a ste spokojní aj svet je odrazu krajší. Učme sa preto uvedomovať si ako sa máme, zastavme sa a užívajme si prítomný okamih. Usmievajme sa, nájdime si čas na priateľov, na samých seba, rešpektujme svoje potreby a potreby iných, poďme si zacvičiť, zabezpečme si dostatok spánku, poďme do prírody, vypnime mobily, televízory či počítače, nastavme si životné ciele, ale nezabúdajme, že je v poriadku, ak sa občas cítime smutne, no ak to trvá pridlho buďme odvážni a požiadajme o pomoc.

Spracovali: Mgr. Lukáč, Mgr. Jakubovská