Dejepisná olympiáda

8. februára sa žiaci 9. roč. – Nina Ondrejová a Tadeáš Palko – zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády v kategórii D. Obaja boli úspešnými riešiteľmi a mali aj nádherné umiestnenie:

Tadeáš Palko – 2. miesto postup do krajského kola

Nina Ondrejová – 5. miesto

Obom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školyTadeášovi držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3. apríla.