Cestujeme svetom – Botanická záhrada

September v našej škole otvoril dvere dokorán zážitkovo-vzdelávacím  aktivitám. Medzi krúžkami, ktoré využívajú  aj neformálne vzdelávanie na posilnenie vzťahu k prírode je aj záujmový útvar Cestujeme svetom. Žiaci navštívili Botanickú záhradu v Košiciach. Na trase nového náučného dendrologického chodníka  sa oboznámili s rôznymi  botanickými druhmi a kultivarmi  pôvodných i cudzokrajných drevín. V komplexe skleníkov ich zaujali palmy, banánovníky, bambusy, bohatý svet kaktusov. Určovali okrasné a úžitkové  i vodné rastliny. Prešli si aj včelím náučným chodníkom. Zrelaxovali na exteriérových fitness zostavách, vyskúšali lanovú dráhu a učiteľky si  na solárnej lavičke využili možnosť dobiť mobily. Aj keď z našich všetkých žiakov nevyrastú biológovia, raz z nich vyrastú dospelí ľudia, ktorí budú vnímať dôležitosť ochrany životného prostredia.

PaedDr. Barbušová S.