Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov – 3. ročník

18. októbra sa naša školská telocvičňa premenila na testovacie stredisko pohybových zručností a športových daností našich tretiakov. Pod vedením pána učiteľa Petra Franka a aktívnej asistencie šikovných deviatakov v telocvični začali padať športové výkony hodné olympiády. Člnkový beh, Bíp test, Vlajková naháňačka, či Skok do diaľky z miesta sú len zlomkom toho, čo tretiaci poctivo a svedomito  v tento deň odcvičili. A že športová atmosféra  bola výborná, o tom Vás  iste presvedčia úsmevy žiakov na fotografiách.