Biela pastelka 2021

Každoročne v jesení sa tradične naša ZŠ zapája do verejnej zbierky Biela pastelka.
Náš zbierkový tím – Ema Némethová, Simona Sabolová, Sofia Kačmárová a Timea Kováčová do pokladničiek s logom Bielej pastelky vyzbieral finančné prostriedky v celkovej sume 226,50 €. Ďakujeme za Vašu pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Poďakovanie patrí aj p. uč. Mgr. M. Trnovskej, ktorá zbierku organizovala.