3D Modely biómov Zeme

Učivo piateho ročníka je okrem funkčných sopiek naklonené aj k tvorbe modelov krajín Zeme, ktoré patria azda k najobľúbenejším aktivitám u piatakov. Myšlienkou je hlavne spoznať rozmanitosť našej Zeme priamou formou vyrobených modelov vybraných typov krajín.
Žiakom nechýbala prirodzená zvedavosť, motivácia i chuť pracovať, ale aj šikovná manuálna zručnosť.
Geografia je u žiakov veľmi tvorivá, čím svojou prácou tešia aj pani učiteľku Mgr. Takáčovú.