Kalendár udalostí

DECEMBER 2020

7.12.Mikuláš na škole
9.– 10.12.Pytagoriáda – šk. kolá
 Európsky týždeň redukcie odpadu
 Bezodpadové Vianoce
 Vianočná pošta pre starkých
22.12.Riaditeľské voľno pre žiakov