Organizácia vyučovania a prevádzka školy v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia! Nový školský rok 2021/2022 prináša opäť určité obmedzenia vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zostavilo manuál „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“ na základe platných zákonov, …

Organizácia vyučovania a prevádzka školy v školskom roku 2021/2022 ČÍTAŤ CELÝ PRÍSPEVOK

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, s účinnosťou od 01.08.2021 prichádza do platnosti novelizovaný zákon č. 544/2010 o dotáciách. Zaniká nárok na obedy zdarma pre všetkých žiakov.  Od uvedeného dátumu bude možné poskytnúť dotáciu len na stravu dieťaťa plniaceho …

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 ČÍTAŤ CELÝ PRÍSPEVOK