Vnútorný poriadok ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD vyplýva z Vnútorného poriadku školy.Činnosť ŠKD pri ZŠ Malá Ida prebieha v čase mimo vyučovania. Denná prevádzka ŠKD je zabezpečená v dňoch riadneho vyučovania, ako aj v … Čítať ďalej Vnútorný poriadok ŠKD