Poplatky ŠKD

Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa 12.09.2023, uznesením č. 35/2021 a účinnosťou od 01.10.2023 sa upravujú poplatky za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu … Čítať ďalej Poplatky ŠKD